Thursday, March 6, 2014

Matsalu lahe sihtkaitsevööndid ja liikumiskeelualad

Matsalu Rahvuspargi koosseisu kuuluv Matsalu laht on avalikuks kasutuseks suletud ala, kus lindude ning looduslike koosluste kaitseks kehtivad ranged liikumispiirangud, ka ei ole avalikuks kasutamiseks mõeldud Matsalu siselahe sadamad.

Ökoturismi nõuetele vastavate paadiretkede läbi viimiseks on Keskkonnaamet Laine Talule väljastanud liikumisloa, mis lubab (linde häirimata!) liigelda Matsalu lahe vabavee, "Kalatee" ning Haeska-Saardo sihtkaitsevööndites. Mööda "Kalateed" saame sõita ka Matsalu lahest välja Väinamerre, kus Puise ja Saastna vahelt läbi jõudes hakkavad lõuna pool paistma Kessu ja Muhu ning põhja pool Hiiu laiud.

Keda täpsemalt huvitab, leiab Matsalu lahe detailse tsoneeringu kaardi koos haruldasemate liikide nimedega Maa-ameti kodulehelt. Muidugi võib alati ka meile helistada või kirjutada.

No comments:

Post a Comment