Thursday, May 6, 2010

2. Paadiretk Matsalu lahele ja Rahvuspargi vabavee sihtkaitsevööndisse


Matsalu lahe paadiretk nr 2.
Keskmine marsruut.
Sisaldab kõiki paadiretke nr 1 (lühike marsruut) peatuspunkte ja teemasid, lisandub mõni teine väljumise või saabumise sadam, milleks võib olla kas Puise, Kiideva, Saastna, Haeska või Keemu.
Giidi jutus lisandub paadiretke nr 1 teemadele informatsioon konkreetse sadamakoha ümbruse loodusest, pärandkooslustest ja ajaloost.
Keskmise marsruudiga retke pikkus kokku 3,5-4 h.
Kokkuleppel grupiga on võimalikud ka retked, mis algavad ühest ning lõpevad teises sadamas, näiteks võivad Puisest ekskursiooni alustanud grupi liikmed paadiretke lõpetuseks maabuda Kiideval ning jõuda tagasi Puisesse jalgsi, läbides Kiideva ja Puise vahelise matkaraja.

No comments:

Post a Comment