Friday, May 7, 2010

1. Paadiretk Matsalu siselahel

Matsalu lahe paadiretk nr 1. Lühike marsruut, väljumise ja naasmisega Keemul.

1. Väljumine Keemu sadamast.
Enne väljumist viiakse sadamas läbi reisijate instrueerimine meresõiduohutusest, päästevahendite kasutamisest ning paadis lubatud-keelatud tegevustest.

2. Peatus Keemu kanali otsas, vaade siselahele ja välislahele ehk lahesuule.
Giidi jutt Matsalu Rahvuspargi mereosast üldisemalt, liikumiskeelust, lindude pesitsushooajast, lühiülevaade Matsalu RP liikidest. Kui püünis on sees, saab näidata ja tutvustada ka ääremõrda. Sõit edasi Lambarahu suunas.

3. Peatus Lambarahu lähedal.
Giidi jutt Matsalu lahe kujunemisest, ajaloost ja tänapäevast, sügavustest, taimestikust, eutrofeerumisest, maapinna kerkimisest, Matsalu lahe kinni kasvamisest, selle kohta tehtud uuringutest, inimtegevuse mõjust veekogudele üldisemalt. Sõit edasi Haeska Suurrahu lääneranna suunas.

4. Peatus Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndi idatipus, vaade Haeska Suurrahule ja Haeska rannaniidule. Giidi jutt pärandkooslustest ja nende säilitamisest-kaitsest. Näitena räägitakse Haeska rannaniidust, selle hooldamisest, ranniku roostumisest. Haeska mõisast, kultuuripärandist, selle muutumisest ajas ning tänapäevasest eksponeerimisest turistidele. Vaade Haeska linnutornile. Sõit edasi edela suunas, Kalatee sihtkaitsevööndi keskosa suunas.

5. Peatus Kalatee keskel
(täpne kaugus, milleni mööda Kalatee faarvaatrit NWW suunas sõidetakse, sõltub ilmaoludest, et tuult ja lainetust arvestades õigeaegselt tagasi Keemule jõuda).
Giidi jutt selgitab, mis on kalatee ning räägib kalapüügist, liikidest, rannarahva traditsioonidest, rannakaluritest, kormoranidest, kalapüügi regulatsioonist ja kontrollimisest.

6. Lisapeatus sobival hetkel giidi äranägemisel - linnuhäälte kuulamiseks, mõne hästi nähtava liigi või nähtuse vaatlemiseks/kuulamiseks, giidi seletused vastavalt vajadusele. Vastused turistide küsimustele.

7. Naasmine Keemu sadamasse. Retke kestus kokku 1,5 – 2 h.

No comments:

Post a Comment